Beweegtuin

De Beweegtuin is bedoeld om ouderen in beweging te krijgen. En dat in de gezonde buitenlucht! Door middel van de FIT+ beweegtoestellen werken ouderen zelfstandig of ondere begeleiding van fysiotherapeuten of activiteitenbegeleiders op een structurele, uitnodigende wijze aan een gezonde levensstijl. De Beweegtuin voor Ouderen bestaat uit afwisselende beweegtoestellen en beweegaanleidingen die zijn aangepast en afgestemd op de (beweeg)mogelijkheden van de doelgroep.

logo omring

Aan de Beweegtuin is een beweegprogramma gekoppeld. Dit programma bestaat uit een lesschema met uitdagende lessen voor de ouderen. Voor elk toestel en beweegaanleiding zijn oefenvormen ontwikkeld, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers. Zowel vanuit het oogpunt van uitvoering als het aantal herhalingen. Voor specifieke ziektebeelden is maatwerkprogrammering beschikbaar.

Beweegtoestellen speciaal voor ouderen

De FIT+ beweegtoestellen zijn vervaardigd uit duurzame materialen, sluiten aan bij de doelgroep en zijn compact in uitvoering.  Door de eenduidige bediening kunnen fitte ouderen, na een instructie door fysiotherapeut of activiteitenbegeleider, ook zelfstandig aan de slag op de momenten die hen het beste uitkomen. Bij de productontwikkeling van de toestellen is er nauw samengewerkt met ouderen, beweegdeskundigen en hun begeleiders om tot de perfecte beweegaanleidingen te komen.

2017 beweegtuin4

Alle functies aan bod

De Beweegtuin draagt bij aan een verbetering van de fysieke gesteldheid van ouderen. Zo wordt er in de buitenlucht gewerkt aan verbetering van lenigheid/flexibiliteit, uithoudingsvermogen, balans en coördinatie en kracht. Ook worden in de Beweegtuin ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) activiteiten van ouderen gesimuleerd die een bijdrage leveren aan een langere zelfredzaamheid. Uit onderzoek van bureau Kennispraktijk blijkt dat de Beweegtuin ook positieve invloed heeft op de sociale contacten tussen ouderen onderling en tussen ouderen en begeleiders. De Beweegtuin draagt dus ook bij aan sociale interactie bij ouderen.

CURSUSSEN STARTEN IN MEI

In mei zullen er een vijftal doelgerichte curssuen van start gaan in de beweegtuin.

- Beweegtuin voor (beginnende) DEMENTIE

- Beweegtuin voor mensen met CVA

- Beweegtuin voor mensen KNIE EN/OF HEUPKLACHTEN

- Beweegtuin voor mensen met DIABESTES/OVERGEWICHT

- FIT MET DE BEWEEGTUIN

Het exacte tijdstip van de cursussen wordt nader bepaald, maar allen hebben een duur van 8 weken.

Als u zich wilt aanmelden voor een van de cursussen dan kunt u zich melden bij FItnesscentrum Classic Gym of in het restaurant in Omring Locatie Buitenveld.

2017beweegtuin3

bl3bl4

U GAAT MEEDOEN!

Op de activiteitenkaart hiernaast ziet u een overzicht van de diverse activiteiten in deze week (klik op de activiteit voor meer informatie). Het staat u vrij om hier naar willekeur een passende activiteit te kiezen. U meldt zich op het tijdstip bij uw gekozen activiteit en de begeleider zal dan een stempel plaatsen op uw strippenkaart. Deze persoonsgebonden strippenkaart (zie voorbeeld) kunt u gedurende openingstijden van Classic Gym ALLEEN CONTANT bij hen aanschaffen. Is uw kaart vol, dan zal deze worden ingenomen door de betreffende begeleider van de activiteit.

Het adres van Classic Gym is:

Mr. Tigchelaarstraat 1
1787 BB Julianadorp
T: 0223 - 64 74 71

STRIPPENKAART 8X
€ 40,00
STRIPPENKAART 12X
€ 55,00
STRIPPENKAART 16X
€ 70,00

Partners

Classic Gym
JVC Julianadorp
Budowaza
Dieet & Co
Mee & De Wering
TVJ Julianadorp
Omring
Teamsportservice Logo Horizontaal CMYK
Ballet en Dansstudio Chantal